Giám định kết luận tên miền Standavietnam.net vi phạm quyền sở hữu trí tuệ

Giám định kết luận tên miền Standavietnam.net vi phạm quyền sở hữu trí tuệ
5 (100%) 3 votes

Bản giám định kết luận dấu hiệu “standavietnam” trong tên miền standavietnam.net sử dụng cho dịch vụ kinh doanh máy ổn áp; máy biến áp là tương tự đến mức gây nhầm lẫn đối với nhãn hiệu STANDA được bảo hộ theo GCNĐKNH số 34895.

Giám định kết luận tên miền Standavietnam.net vi phạm quyền sở hữu trí tuệ theo GCNĐKNH số 348945

Website standavietnam,net bán hàng standa giả

Đây là hình trang 9 phần kết luận nêu rõ: Dấu hiệu standavietnam trong tên miền standavietnam,net là xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Website standavietnam,net bán hàng standa giả
Website standavietnam,net bán hàng standa giả

Bình luận bài viết

Trả lời

Bình luận facebook