Thư gửi các công ty đang vi phạm đối với nhãn hiệu STANDA, STANDA-RS

Công ty Cổ phần thương mại và sản xuất Redsun và Công ty Cổ phần Tiêu Chuẩn Việt là đồng sở hữu đối với nhãn hiệu “STANDA – RS” đã được bảo hộ theo Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 348945 do Cục Sở hữu trí tuệ cấp ngày 27/04/2020 cho các sản phẩm thuộc nhóm 9: Máy ổn áp; máy biến thế (điện).

Do đó, chúng tôi là chủ sở hữu hợp pháp duy nhất của nhãn hiệu “STANDA – RS” và có đầy đủ quyền hạn theo điều 123 Luật Sở hữu trí tuệ, trong đó có các quyền tài sản như sau:

a, Sử dụng, cho phép người khác sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp […];

b, Ngăn cấm người khác sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp […];

c, Định đoạt đối tượng sở hữu công nghiệp […]”.

  1. Bằng chứng xâm phạm

Thời gian qua, Chủ Sở Hữu phát hiện Quý Công ty đã có các hành vi xâm phạm quyền sở hữu đối với nhãn hiệu “STANDA – RS” của chúng tôi đã được pháp luật bảo hộ với các hành vi cụ thể sau đây:

  • Quý Công ty, Cá nhân đang sản xuất ổn áp, biến áp mang nhãn hiệu “STANDA” xâm phạm quyền sở hữu đối với nhãn hiệu “STANDA – RS” của chủ sở hữu chúng tôi trong quá trình kinh doanh.
  • Quý Công ty đã sử dụng dấu hiệu STANDA để cấu thành tên doanh nghiệp của mình.
  • Quý Công ty đã sử dụng tên miền [……….] có chứa yếu tố “STANDA” bị coi là trùng lặp/ tương tự(3) với nhãn hiệu “STANDA – RS”.

Chi tiết thư thông báo vi phạm tới các công ty xem tại đây

Xem chi tiết giấy >> CHỨNG NHẬN THƯƠNG HIỆU ĐỘC QUYỀN STANDA-RS do CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ VIỆT NAM cấp phép

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bình luận bài viết

Trả lời

Bình luận facebook