Bản giám định tên các Công ty đang sử dụng dấu hiệu Standa-Xâm phạm nhãn hiệu STANDA-RS

TÀI LIỆU KÈM THEO

Bản kết luận giám định số NH193-20YC/KLGĐ-BS ngày 12-06-2020

Tên các Công ty đang sử dụng dấu hiệu Standa-Xâm phạm nhãn hiệu STANDA-RS:

Dấu hiệu “STANDA VIỆT NAM” trong tên doanh nghiệp “CÔNG TY CỔ PHẦN STANDA VIỆT NAM” – như được thể hiện trong tài liệu 1 – là tương tự đến mức gây nhầm lẫn đối với nhãn hiệu “STANDA và hình” được bảo hộ theo GCNĐKNH số 3895.

0/5 (0 Reviews)

Bình luận bài viết

Trả lời

Bình luận facebook