Kết luận giám định Công ty Cp Standa Việt Nam sâm phạm nhãn hiệu STANDA-RS số 34895

Kết luận giám định Công ty Cp Standa Việt Nam sâm phạm nhãn hiệu STANDA-RS số 34895: Dấu hiệu “STANDA VIỆT NAM” trong tên doanh nghiệp “CÔNG TY CỔ PHẦN STANDA VIỆT NAM” – như được thể hiện trong tài liệu 1 – là tương tự đến mức gây nhầm lẫn đối với nhãn hiệu “STANDA và hình” được bảo hộ theo GCNĐKNH số 3895

Kết luận giám định công nghiệp số: NH193-20Y/KLGĐ-BS

0/5 (0 Reviews)

Bình luận bài viết

Trả lời

Bình luận facebook